XVI Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki

22-24.05.2019 Dąbki.

Agenda v2

Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki jest organizowana przez Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej od roku 2003 - wspólnie z SEP. Od roku 2014, współorganizatorem jest Wydział Informatyki ZUT w Szczecinie.

Tegoroczna konferencja wpisuje się w obchody 30-lecia Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszaliń-skiej oraz 45-lecia Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich nr 18 przy Politechnice Koszalińskiej.

Konferencja jest miejscem wymiany doświadczeń autorów z różnych ośrodków w Polsce. Atutem konferencji jest przyjazna, koleżeńska atmosfera zarówno w trakcie obrad jak i imprez kuluarowych.

Terminy i opłaty

Na zgłoszenia oczekujemy do 10.05.2019 r.

Opłatę konferencyjną należy uiścić do 17.05.2019 r.

Na teksty referatów oczekujemy do 15.06.2019 r.

Opłata konferencyjna wynosi 430,50 PLN i obejmuje wyżywienie, noclegi, imprezy towarzyszące oraz druk materiałów.

Opłatę należy wpłacić na konto:

 • Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe PQTECH
 • ul. Kolejowa 23/14, 75-108 Koszalin
 • Nr konta: 15 1160 2202 0000 0000 9078 8072
 • NIP 8411401242, REGON 771523637
 • W treści przelewu należy wpisać KKS2019 oraz imiona i nazwiska osób za które jest robiony przelew np. "KKS2019 Zbigniew Nowak, Jan Kowalski"

Miejsce konferencji

Tegoroczna Konferencja odbędzie się w Centrum Zdrowia i Rekreacji Geovita w Dąbkach— geovita.pl. Ośrodek jest położony około 100 metrów od morza i 650 metrów od jeziora Bukowo. Do ośrodka można dojechać z Koszalina kierując się drogą krajową nr 6 w kierunku Gdańska a następnie drogą wojewódzką 203.

Zobacz


Patronat

prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala, Przewodniczący Komitetu Inżynierii Produkcji PAN

mgr inż. Zenon Lenkiewicz, Prezes Oddziału SEP w Koszalinie

prof. dr hab. inż. Jarosław Plichta, Przewodniczący Koszalińskiego Oddziału PTZP

dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz, prof. PK, Dziekan Wydziału Elektroniki i Informatyki, PK

dr hab. inż. Jerzy Pejaś, Dziekan Wydziału informatyki, ZUT

Komitet naukowy

 • Irena Bach-Dąbrowska Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Zbigniew Banaszak Politechnika Koszalińska
 • Grzegorz Bocewicz Politechnika Koszalińska
 • Krzysztof Bzdyra Politechnika Koszalińska
 • Dariusz Frejlichowski ZUT Szczecin
 • Paweł Forczmański ZUT Szczecin
 • Arkadiusz Gola Politechnika Lubelska
 • Dariusz Jakóbczak Politechnika Koszalińska
 • Julian Jakubowski PWSZ w Sulechowie
 • Paweł Kużdowicz Uniwersytet Zielonogórski
 • Tomasz Kiczkowiak PWSZ w Kaliszu
 • Przemysław Klęsk ZUT Szczecin
 • Sławomir Kłos Uniwersytet Zielonogórski
 • Marian Kopczewski AWL we Wrocławiu
 • Przemysław Korytkowski ZUT Szczecin
 • Damian Krenczyk Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Dariusz Laskowski WAT Warszawa
 • Jerzy Lewandowski Politechnika Łódzka
 • Mirosław Maliński Politechnika Koszalińska
 • Józef Matuszek ATH w Bielsku-Białej
 • Cezary Orłowski Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Paweł Pawlewski Politechnika Poznańska
 • Jarosław Plichta Politechnika Koszalińska
 • Dariusz Plinta ATH w Bielsku-Białej
 • Izabela Rejer ZUT Szczecin
 • Katarzyna Rostek Politechnika Warszawska
 • Czesław Smutnicki Politechnika Wrocławska
 • Antoni Świć Politechnika Lubelska
 • Antoni Wiliński Politechnika Koszalińska
 • Marek Wirkus Politechnika Gdańska
 • Rafał Wojszczyk Politechnika Koszalińska

Komitet organizacyjny

 • Krzysztof Bzdyra (przewodniczący)
 • Eryk Szwarc
 • Rafał Wojszczyk
 • Piotr Zaporski

Publikacje

Prace uczestników będą publikowane w jednym z poniższych czasopism z listy ministerialnej:

 • Management and Production Engineering Review (MNiSW - 12 pkt.)
 • Applied Computer Science (MNiSW - 11 pkt.)
 • Zeszyty Naukowe WEiI, PK (MNiSW - 3 pkt.)
 • Monografia „Informatyczne Systemy Zarządzania” (Wydawnictwo Uczelniane PK, na liście ministerialnej ma 80 pkt.)


Zakres tematyczny

Zakres konferencji obejmuje teoretyczne i praktyczne aspekty zastosowań elektroniki i informatyki:


Pliki do pobrania

Szablon artykułu Ulotka