Przedłużony termin rejestracji

Terminy rejestracji i wniesienia opłat zostały przedłużone odpowiednio do 21 i 28 kwietnia 2017 roku

Edit