Posiedzenie Sekcji Zrządzania Produkcją i Projektami Komitetu Inżynierii Produkcji PAN

Równolegle do obrad konferencji odbędzie się posiedzenie Sekcji Zrządzania Produkcją i Projektami Komitetu Inżynierii Produkcji PAN.

Szczegóły dotyczące miejsca i terminu posiedzenia, zostaną przekazane członkom Sekcji bezpośrednio podczas Konferencji.

Edit