O Konferencji

Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki jest organizowana przez Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej od roku 2003. Od roku 2014, współorganizatorem jest Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytety Technologicznego w Szczecinie. Obecnie Konferencja jest organizowana naprzemiennie przez oba ośrodki.

Konferencja jest miejscem wymiany doświadczeń autorów z różnych ośrodków w Polsce. Atutem konferencji jest przyjazna atmosfera zarówno w trakcie obrad jak i imprez kuluarowych.

Zakres konferencji obejmuje teoretyczne i praktyczne aspekty zastosowań elektroniki i informatyki:

 • analiza i klasyfikacja danych,
 • hurtownie i bazy danych,
 • multimedia, grafika komputerowa i przetwarzanie obrazów,
 • inżynieria systemów informatycznych,
 • komputerowe modelowanie i symulacja,
 • sieci komputerowe i telekomunikacyjne,
 • systemy ekspertowe i sztucznej inteligencji,
 • języki programowania i programowanie sieci teleinformatycznych,
 • przetwarzanie równoległe i rozproszone,
 • technologie internetowe,
 • edukacja na odległość,
 • informatyka w zarządzaniu MŚP,
 • innowacje w praktyce,
 • relacje akademicko-biznesowe,
 • pozostałe aspekty teoretyczne i praktyczne informatyki.

XIV Konferencja połączona będzie z III Forum Kół Naukowych.