Informacje dla autorów

Prace uczestników będą publikowane w jednym z poniższych czasopism z listy ministerialnej na podstawie opinii Komitetu Naukowego:

√ Management and Production Engineering Review (MNiSW – 12 pkt.)

√ Applied Computer Science (MNiSW – 11 pkt.)

√ Zeszyty Naukowe WEiI, PK (MNiSW – 3 pkt.)

 

Ogólny szablon artykułu w formacie doc jest do pobrania na stronie konferencji kks.weii.tu.koszalin.pl. Referaty po wygłoszeniu będą publikowane po konferencji w ramach cykli wydawniczych wymienionych czasopism.

Terminy:

Na zgłoszenia oczekujemy do 21.04.2017 r.

Opłatę konferencyjną należy uiścić do 28.04.2017 r.

Na teksty referatów oczekujemy do 15.06.2017 r

Opłaty:

Opłata konferencyjna wynosi 400 PLN i obejmuje wyżywienie, noclegi, udział w imprezie integracyjnej oraz druk materiałów.

 

Opłatę należy wpłacić na konto:

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe PQTECH

Kolejowa 23/14, 75-108 Koszalin

Nr konta: 15 1160 2202 0000 0000 9078 8072

NIP 8411401242

REGON 771523637

W treści przelewu należy wpisać KKS2017 oraz imiona i nazwiska osób za które jest robiony przelew
np. „KKS2017 Krzysztof Bzdyra, Grzegorz Bocewicz