Rejestracja

W celu rejestracji należy przesłać na adres kks@weii.tu.koszalin.pl następujące informacje:

  • Dane osobowe autorów wraz z afiliacjami.
  • Tytuł referatu (i w miarę możliwości krótkie streszczenie).
  • Dane do faktury.
  • Rodzaj pobytu: pełny (opłata 400), ulgowy (opłata 100 – obejmuje koszty publikacji, wyżywienie w dniu referatu, przerwy kawowe).
  • Dodatkowe informacje (alergie, niepełnosprawność, osoby towarzyszące, przedłużanie pobytu itp).